Marka İletişimi

Firmanın hedef kitlesi, hedef mecraları, sektörel paydaşları olarak adlandırdığımız “Kamuoyu” nezdinde yapılacak marka iletişimi sonucunda, “marka bilinirliğin yükseltilmesi noktasında bütünsel bir PR planlaması yapılmaktadır.


Medya İlişkileri Yönetimi

Medya kanallarının en verimli şekilde planlanarak kullanılması hedeflenir.


Proje İletişimi

Markanın gerçekleştireceği tanıtım odaklı etkinlik projelerinin yönetilmesi sağlanır.


Lider ve Sözcü İletişimi

Markanın medya yüzü belirlenir. Basın ile ilişkiler organize edilir. Marka temsilcisinin çeşitli mecralarda yer alarak kuruluşun bilinirliğine katkı sağlaması amaçlanır.


Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Marka algısına destek olacak sosyal sorumluluk projeleri belirlenir ve yönetilir.


Etkinlik / Toplantı / Lansman Yönetimi

Etkinliklerin, basın toplantılarının ve lansmanların planlanması yapılır.